Kerngegevens Bestuur

Statutaire naam: Stichting Speeltuin “De Viking”
Statutaire vestigingsgemeente: Geldrop-Mierlo
RSIN/Fiscaal nummer: 8219 23 602
KvK nummer: 17275851

Adres van de Stichting en speeltuin:
Speeltuinpad 2
5666 TD Geldrop

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk exploiteren van een speeltuin in het kader van een algemeen en sociaal (buurt)belang.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Coördinator winkel
  • Coördinator evenementen
  • Coördinator onderhoud
  • Roosteraar
  • Vertrouwenspersoon 

Stichting Speeltuin de Viking is een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Dat houdt in dat de speeltuin er in de eerste plaats is voor haar abonnementhouders en hun kinderen. Daarnaast biedt de speeltuin een algemene (buurt)maatschappelijke waarde.