Disclaimer:

De prijs- en tariefinformatie op de website van Speeltuin de Viking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Speeltuin de Viking geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is. Speeltuin de Viking kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Speeltuin de Viking.

Het streven van Speeltuin de Viking is er op gericht dat de website voortdurend toegankelijk is. Speeltuin de Viking kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Speeltuin de Viking om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van Speeltuin de Viking kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien je gebruik maakt van enig deel van de website van Speeltuin de Viking, word je geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.