Beloningsbeleid

Stichting ​Speeltuin de Viking voert een verantwoord beloningsbeleid. De Stichting erkent het belang van vrijwilligers en de daarbij behorende waardering. Het beloningsbeleid van de Stichting kan zoals hieronder aangegeven worden samengevat:

 • Het bestuur van Stichting Speeltuin de Viking besloten dat de vrijwilligers van de winkel (en ook het onderhoud) met ingang van 1 januari 2024 per officieel gedraaide ochtend- of middagdienst recht hebben op een vrijwilligersvergoeding van € 7,50 belastingvrij. Deze vergoeding is niet verplicht, als zij dat willen hoeven vrijwilligers er geen gebruik van te maken.
 • Vrijwilligers die wel gebruik van de vergoeding wensen te maken, dienen met de volgende vijf bepalingen rekening te houden: 1) De vergoeding bestaat per volle maand uit het aantal daadwerkelijk gedraaide middagdiensten x € 7,50 belastingvrij; 2) het totaalbedrag wordt aan het begin van de volgende maand overgemaakt op de bankrekening van de betreffende vrijwilliger; 3) contante betaling is uitgesloten; 4) van de gedraaide middagdiensten kan bij de penningmeester een bewijsstuk worden opgevraagd (Excel-sheet); 5) voorschotten op betalingen zijn niet mogelijk.
 • Vrijwilligers krijgen een gratis gezinsabonnement dat het hele speeltuinseizoen geldig is.
 • Vrijwilligers krijgen een aardigheidje met Pasen en verder aan het eind van het seizoen, samen met het bestuur, een activiteit/etentje en een kerstpakket.
 • Aan winkelvrijwilligers wordt bedrijfskleding met logo verstrekt in bruikleen: een poloshirt en een fleece vest.
 • Wanneer vrijwilligers noodzakelijke kosten maken voor de speeltuin, worden die op declaratie vergoed.
 • Aan winkelvrijwilligers die in het seizoen een dienst draaien wordt per dienst gratis koffie, thee en max. 2 blikjes frisdrank of  flesjes water ter beschikking gesteld.
 • Onderhoudsvrijwilligers werken het hele jaar door op de speeltuin en hebben per werkochtend en/of  -middag recht op gratis koffie, thee en max. 2 blikjes frisdrank of flesjes water .
 • Als vrijwilligers tijdens of buiten openingstijden op de speeltuin aanwezig zijn zonder dat zij een dienst draaien, blijven zij recht houden op gratis koffie of thee (alleen voor zichzelf).
 • Vrijwilligers die zowel ’s morgens als ’s middags op dezelfde dag een winkel- of onderhoudsdienst draaien, mogen als lunch eventueel tosti’s nuttigen. Indien er ook ’s avonds gewerkt moet worden, zorgt de speeltuin voor een warme maaltijd.
 • Aan vaste vrijwilligers van het onderhoudsteam worden indien nodig werkschoenen en werkkleding verstrekt